Geneviève Waldmann

gwaldmann@vbku.nl

Algemeen directeur VBK

Geneviève Waldmann

Van oorsprong komt Geneviève uit de kunstwereld. In 1990 maakte ze de overstap naar het boekenvak en sinds 2009 is zij verbonden aan VBK uitgevers. Als directeur|uitgever leidde zij achtereenvolgens de uitgeverijen De Fontein, Kosmos en Luitingh-Sijthoff.

Op 1 februari 2018 is Geneviève benoemd tot algemeen directeur van het uitgeefhuis VBK uitgevers, waar zij zich op haar plaats voelt. “Ik breng lezers graag in contact met inspirerende en informatieve boeken. Onze uitgeverijen zijn heel divers. Alle uitgevers en redacteuren werken op autonome wijze aan de op- en uitbouw van hun fondsen. Zij krijgen én nemen de tijd schrijvers te ontdekken, te begeleiden, en in contact te brengen met de lezer. Zo maken wij kwalitatief hoogstaande boeken voor een brede lezersgroep.”

Aangesloten zijn bij VBK heeft volgens Geneviève onder andere het voordeel dat je slagkracht kunt ontwikkelen. “Terwijl de uitgevers zich concentreren op schrijvers en titels kunnen we vanuit de groep goede afspraken maken voor distributie en verkoop en de continuïteit bewaken. Ook is het, met een breder draagvlak, eenvoudiger om grote projecten van de grond te krijgen. De strategie van VBK sluit goed aan bij mijn eigen kernwaarden: teamwork, creativiteit, samenwerking en ondernemen: samen met creatieve mensen kansen zien en onderscheidende boeken maken.”