Contactgegevens Uitgeverij Ten Have

Herculesplein 96
3584 AA Utrecht
www.uitgeverijtenhave.nl

Uitgeverijdetail

Uitgeverij Ten Have

Uitgeverij Ten Have maakt boeken over de grote vragen van het leven. Ze bieden ideeën voor de manier waarop wij met elkaar samenleven, hoe wij tegen onszelf aankijken, op welke wijze we om kunnen gaan met de grote gebeurtenissen van het leven en in hoeverre we vandaag de dag een waarachtig leven kunnen leiden. Het gaat daarbij om grote begrippen als leven en dood, liefde, rechtvaardigheid, waarheid, maar steeds nauw verbonden met een voor ieder herkenbaar leven.

Onze boeken gaan kortom over de veelvormige wijze waarop wij onze levens leiden en zouden kunnen leiden. Ze kunnen geschreven zijn door filosofen, psychologen, religiewetenschappers, kunstenaars en inspirerende mensen van wie het levensverhaal gehoord moet worden. Steeds gaat het om verhalen die ons iets wezenlijks te vertellen hebben, die ons raken, op welke manier ze verteld worden dan ook.​​​​​​​