Persberichten 16 juni. 2017

Verkenning NDC|VBK de uitgevers naar aandeelhoudersstructuur

In aansluiting op de strategie die NDC|VBK de uitgevers volgt sinds de tweede helft van 2010, wordt op dit moment een verkenning uitgevoerd naar de aandeelhoudersstructuur van de drie hoofdactiviteiten. De Raad van Bestuur van NDC|VBK heeft hiertoe het initiatief genomen en leidt deze verkenning.Alle drie de hoofdactiviteiten van NDC|VBK (nieuwsmedia, boeken en educatieve uitgaven) zijn gezond en winstgevend. Het is op dit moment te vroeg om te zeggen waartoe de verkenning naar een nieuwe aandeelhouderstructuur zal leiden. Zodra daartoe aanleiding is, zal NDC|VBK met nadere berichtgeving komen.

 

De drie hoofdactiviteiten van NDC|VBK hebben inmiddels ieder hun eigen bedrijfsstrategie. De relatief beperkte operationele synergie binnen NDC|VBK tussen de drie activiteiten maakt een volgende stap in het aandeelhoudersschap logisch en bespreekbaar. Bij deze verkenning staat voorop dat een optie alleen serieus wordt onderzocht indien deze in het belang is van de onderneming en alle direct betrokkenen, inclusief de werknemers, de klanten en de aandeelhouders.

 

Voor NDC mediagroep, de bakermat van NDC|VBK, is het van groot belang dat het in 2011 aangescherpte strategisch plan draait om regionaal en lokaal marktleiderschap in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland. De bekendste titels van NDC mediagroep zijn Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant. De strategie van NDC mediagroep is erop gericht om ook in de toekomst in het noorden van Nederland de favoriete leverancier van nieuws en achtergronden bij het nieuws te zijn: via dagbladen, via huis-aan-huisbladen en andere printmedia, via radio/tv, via internet of langs andere wegen.

 

Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep (VBK) is een leidende onderneming op de Nederlandse markt voor algemene boeken en tijdschriften. De groep omvat fictie- en non-fictie-uitgeverijen. VBK heeft een brede portfolio van uitgaven, die varieert van de kookboeken van Jamie Oliver en de woordenboeken van Van Dale tot bestsellers van Saskia Noort, Dick Swaab en Paulien Cornelisse. Hoewel de Nederlandse boekenmarkt niet gemakkelijk is, heeft VBK een uitstekende uitgangspositie om een hoofdrol te kunnen blijven spelen. Hiertoe heeft VBK in de tweede helft van 2011 een nieuwe ambitieuze bedrijfsstrategie geformuleerd.

 

ThiemeMeulenhoff is één van de grootste educatieve uitgeverijen van Nederland. De onderneming ontwikkelt lesmaterialen voor het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs & volwasseneneducatie en Hoger Onderwijs. Na de acquisitie in 2008 door NDC|VBK heeft ThiemeMeulenhoff met succes de integratie met de educatief-bedrijven van VBK uitgevoerd. Binnen NDC|VBK is ThiemeMeulenhoff een volledig zelfstandig onderdeel, met een eigen strategie voor verdere ontwikkeling in de onderwijsmarkt.