Nieuwsberichten 28 januari. 2021

VBK ondersteunt brief van schrijvers aan Rutte voor heropenstelling boekhandel

Vandaag ontving minister-president Rutte een brief van meer dan honderd schrijvers, waarin zij pleiten voor heropenstelling van de Nederlandse boekhandel, op zijn minst door het toestaan van een afhaalmogelijkheid. Je leest de brief hieronder. Wij ondersteunen deze brief van harte!

Geachte heer Rutte,

In een rechtsstaat die vrijheid, overleg en redelijkheid nastreeft vervullen boekhandels niet alleen een commerciële, maar ook een democratische functie. In tijden van polarisering, complotdenken en filter bubbles zijn ze noodzakelijker dan ooit. De boeken, maar ook de kranten en tijdschriften die ze verkopen, brengen vaak inzicht, nuance, wijsheid en schoonheid. Koning Willem-Alexander zei in een recente Zoom-vergadering met vertegenwoordigers uit het boekenvak dat een gezonde boekenbranche ‘essentieel’ is ‘voor het in stand houden van de Nederlandse cultuur’. Graag zouden wij u en uw kabinet een gelijkluidend standpunt horen uitdragen.

Nederland hanteert een van de strengste regimes van Noordwest-Europa als het op boekverkoop aankomt, zo blijkt uit een recent overzicht van internationale brancheverenigingen van uitgevers en boekverkopers. Uiteraard dwingt corona tot scherpe, pijnlijke beslissingen, maar dat betekent niet dat er helemaal geen keuzeruimte is.

In België gelden boekwinkels sinds de tweede coronagolf als ‘essentiële handelszaken’. In oktober was het land een van de zwaarst getroffen lidstaten van Europa, maar het pakte corona vervolgens kordaat aan en werd een van de betere leerlingen van de klas – terwijl de boekhandels aldoor openbleven.

In Frankrijk zijn de boekwinkels sinds eind november weer open. President Macron, van wie bekend is dat hij slechts vier uur per nacht slaapt en de rest al lezend doorbrengt, zei bij die gelegenheid: ‘Cultuur is essentieel voor ons leven als vrije burgers. Ik wil hier mijn dank en steun betuigen aan alle culturele spelers aan wie we, ik besef het, zoveel hebben gevraagd. We hebben hen nodig.’

In Duitsland is het beleid per deelstaat geregeld: in heel Berlijn en Brandenburg is alles gewoon open, enkel in Thüringen en Saksen zijn de winkels dicht, elders kun je minstens op afspraak boeken gaan afhalen – zelfs in de deelstaten die direct aan Nederland grenzen. Dat afhalen betekent een aanzienlijke verbetering. Dan verliest de boekhandelaar immers geen geld of tijd aan het versturen of rondbrengen van pakjes. Het klinkt sympathiek, zo’n boekenboer met bakfiets, maar een verdienmodel is het niet, noch voor de betrokken boekverkoper, noch voor schrijvers.

In Nederland gingen boekhandels op 15 december rücksichtslos dicht. Zelfs een afhaalloket is niet toegestaan. Twee weken geleden kregen auteurs uit Nederland en Vlaanderen het verzoek om lezers op te roepen boeken vooral lokaal te blijven bestellen. Velen van ons hebben aan die campagne meegewerkt. Maar een structureel probleem lossen we niet enkel op met een beroep op de goodwill van de individuele lezer. Ook de Nederlandse regering moet op haar keuzes worden aangesproken.

Voor alle duidelijkheid: wij vragen geen voorkeursbehandeling, wij willen niet dat de boekhandel betere voorwaarden krijgt dan andere retailsectoren. Wij willen slechts dat de boekhandel hetzelfde als de rest behandeld wordt. Want waarom mogen bloemen, pralines, pizza’s, boormachines, gerepareerde schoenen, hondenvoer, rum, calvados en wiet wél worden afgehaald, en boeken niet? Het toestaan van een loketfunctie is wel het minste dat uw regering mogelijk moet maken. Zo voorkomt u dat de nacht valt over een kunstvorm die ook u, als groot liefhebber van Thomas Mann, zo dierbaar is. Dan rest ons nog enkel, zoals het in Der Zauberberg heet, ‘so ein Menschenthorax, der keiner mehr ist’.

Samenvattend: wij vragen u om op de kortst mogelijke termijn tot een verantwoorde heropenstelling van de Nederlandse boekhandel te komen, op zijn minst door het toestaan van een afhaalmogelijkheid. In afwachting van uw reactie zullen we voor de inhoud van deze brief ook publiekelijk de aandacht vragen.

Hoogachtend,

Kader Abdolah, Karin Amatmoekrim, Maarten Asscher, Abdelkader Benali, Hanna Bervoets, Alfred Birney, Marion Bloem, Onno Blom, Oscar van den Boogaard, Conny Braam, Rutger Bregman, Hans Maarten van den Brink, Charlotte Van den Broeck, Jan Brokken, Jeroen Brouwers, Tsead Bruinja, Ian Buruma, Peter Buwalda, Remco Campert, Sinan Çankaya, Joris van Casteren, Bart Chabot, Jan Cremer, Adriaan van Dis, Martin Michaël Driessen, Jessica Durlacher, Anna Enquist, Rob van Essen, Radna Fabias, Maxim Februari, Esther Gerritsen, Ronald Giphart, Arnon Grunberg, Wessel te Gussinklo, Sanneke van Hassel, Daan Heerma van Voss, A.F.Th. van der Heijden, Bas Heijne, Joke J. Hermsen, Stefan Hertmans, Bregje Hofstede, Auke Hulst, Roxane van Iperen, Murat Isik, Arthur Japin, Oek de Jong, Raoul de Jong, Lieve Joris, Mensje van Keulen, Herman Koch, Sander Kollaard, Kees van Kooten, Ernest van der Kwast, Tom Lanoye, Joke van Leeuwen, Ted van Lieshout, Bart Van Loo, Marcia Luyten, Joris Luyendijk, Geert Mak, Lieke Marsman, Vonne van der Meer, K. Michel, Bart Moeyaert, Marente de Moor, Margriet de Moor, Marcel Möring, Erwin Mortier, Jan Mulder, Charlotte Mutsaers, Ramsey Nasr, Nelleke Noordervliet, Saskia Noort, Cees Nooteboom, Jeroen Olyslaegers, Christine Otten, Willem Otterspeer, Jamal Ouariachi, Connie Palmen, Gustaaf Peek, Ilja Leonard Pfeijffer, Wanda Reisel, David Van Reybrouck, Marieke Lucas Rijneveld, Jaap Robben, Thomas Rosenboom, Eva Rovers, Mark Schaevers, Alfred Schaffer, Marijke Schermer, Xandra Schutte, Jan Siebelink, Hubert Smeets, Philip Snijder, Lize Spit, Chris De Stoop, Abram de Swaan, Manon Uphoff, Margot Vanderstraeten, Anne Vegter, Coen Verbraak, Peter Verhelst, Esther Verhoef, Dimitri Verhulst, Carolijn Visser, Joost de Vries, Pieter Waterdrinker, Niña Weijers, Tommy Wieringa, Jolande Withuis, Maartje Wortel, Annejet van der Zijl en vele, vele andere schrijvers