management

Suzanne Ermers

Uitgeefdirecteur Ten Have, Kosmos PGS, AnkhHermes en Klement

“ Als VBK-uitgeverijen kunnen we onze eigen keuzes maken. Tegelijkertijd profiteren we van de schaalvoordelen op het gebied van kennisdeling, ondersteuning en verkoop. Zo hebben we het beste van twee werelden. ”

- Suzanne Ermers / Uitgeefdirecteur Ten Have, Kosmos PGS, AnkhHermes en Klement

Suzanne geeft sinds 2014 leiding aan vier VBK-uitgeverijen die boeken publiceren over psychologie, spiritualiteit, religie en filosofie – in één woord: zingeving. Elk van de vier uitgeverijen, te weten Ten Have, Kosmos PGS, AnkhHermes en Klement, heeft haar eigen signatuur, die Suzanne waar nodig heeft aangescherpt.

De functies die ze hiervoor vervulde, lagen allemaal eveneens op het snijvlak van inhoud en markt: ‘Ik houd van de uitdaging om iets moois te delen met de buitenwereld. Daarnaast zijn er in het boekenvak veel nieuwe ontwikkelingen gaande die me interesseren: online verkoop, e-boeken, abonnementsmodellen et cetera. Ik vind het erg leuk om daarover na te denken en nieuwe mogelijkheden toe te passen. Vooral omdat onze fondsen zich goed voor die ontwikkelingen lenen. Ons digitale platform Inspirerend Leven wordt bijvoorbeeld heel goed bezocht met 100.000 bezoekers per maand. Daarnaast zien we ook dat de behoefte aan zingeving steeds groter wordt in onze maatschappij, een ontwikkeling waar onze fondsen heel nauw bij aansluiten.’

Meer leden van het management