Nieuwsberichten 16 juni. 2017

Pitstopsessie Vught 13 december: ‘De nieuwe organisatie’ met Paul Verhaeghe

Hoe haal je het beste uit mensen, teams en organisaties in een tijd waarin topdowngezag niet langer vanzelfsprekend is en organisaties zoeken naar hun identiteit en waarde? Op 13 december organiseert VBK met Filosofie Magazine de pitstopsessie ‘De nieuwe organisatie. Over identiteit en horizontale autoriteit’ met psychoanalyticus, klinisch psycholoog en hoogleraar Paul Verhaeghe.

pitstopsessie-vught-de-nieuwe-organisatie-paul-verhaeghePsychoanalyticus en klinisch psycholoog en hoogleraar Paul Verhaeghe legt tijdens het seminar de organisatie van nu op de sofa. Hoe haal je het beste uit mensen, teams en organisaties in een tijd waarin top down gezag niet langer vanzelfsprekend is en organisaties zoeken naar hun identiteit en waarde? Verhaeghe legt voor het eerst een verbinding tussen zijn twee bestsellers Identiteit (2012) en Autoriteit (2015) en komt met een nieuw perspectief voor organisaties.

 

Paul Verhaeghe pleit voor een nieuwe, horizontale organisatievorm, met een soepele hiërarchie die mee schuift met de vraag en het moment. Een organisatie met een duidelijke identiteit, waarin medezeggenschap op basis van de beste mening georganiseerd is en ondernemen en verantwoordelijkheid op elk niveau ligt. Deze verschuiving heeft volgens Verhaeghe een verandering van mentaliteit nodig, op het gebied van samenwerken, autonomie en persoonlijke verantwoordelijkheid, die niet alleen het bedrijfsleven zal verrijken maar ook ons als mens.

 

Gedurende de dag daagt Verhaeghe je telkens uit om je eigen organisatie, leiderschapsstijl maar ook jezelf kritisch te bekijken vanuit verschillende perspectieven en inzichten. Hij laat je nadenken aan de hand van vragen als: Wat is de urgentie voor deze verandering aan de hand van maatschappelijke ontwikkelingen? Wat bepaalt jouw identiteit? Wat betekent autoriteit voor jou?

 

Kijk voor meer informatie op pitstopsessies.nl of meld je direct aan.

Paul Verhaeghe

Paul Verhaeghe is klinisch psycholoog, psychoanalyticus en hoogleraar aan de Universiteit Gent. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de invloed van maatschappelijke veranderingen op psychologische en psychiatrische moeilijkheden.

Pitstopsessies Vught

Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep en Filosofie Magazine organiseren samen deze Pitstopsessie. De serie Pitstopsessies in Vught geven werk een meer menselijk gezicht.