Nieuwsberichten 16 juni. 2017

Irene de Bel nieuwe hoofdredacteur Opzij

De nieuwe hoofdredacteur van Opzij is bekend: Irene de Bel. Een ingenieur en jonge moeder met tien jaar redactionele ervaring bij kranten en tijdschriften. ‘Ik ben mijn voorgangers, zoals Joke Smit en Hedy d’Ancona, heel dankbaar voor de strijd die zij hebben geleverd omdat ik daardoor nu fulltime kan werken en tegelijkertijd een gezin kan hebben.’

irene-de-belIn Nederland zijn gelijke kansen voor mannen en vrouwen wettelijk het best geregeld, maar de praktijk blijft weerbarstig. De huidige generatie vindt het vanzelfsprekend dat vrouwen en mannen gelijke rechten hebben. Tegelijkertijd verdienen vrouwen 20% minder dan mannen (voor identiek werk is het 8%), en is slechts de helft van de vrouwen financieel onafhankelijk. CEO’s roepen al jaren dat er meer vrouwen in de top nodig zijn. Vrouwen doen het qua opleiding beter dan mannen, maar het percentage vrouwelijke hoogleraren is bedroevend.

Het wordt tijd dat vrouwen hun kansen pakken en dat de maatschappij ook echt de mogelijkheden daarvoor creëert. De tijd van vingerwijzen is voorbij en het gaat er nu om dat vrouwen hun kansen nemen. Daarbij past Opzij, dat vanuit een feminiene en niet per definitie vanuit een feministische invalshoek schrijft.

Opzij wil vrouwen inspireren om hun eigen ambities te volgen, wat die ambitie ook is. En duidelijk maken hoe de maatschappij daar meer open voor kan staan.

In de tijdschriftenmarkt is het perspectief een paar jaar geleden drastisch veranderd. Ook Opzij moet verder kijken dan leven van een maandelijkse papieren editie. Tijdschriften zijn multimediale merken geworden met allerlei verschillende contactmomenten en lezersgroepen. En dat is de richting die Irene de Bel met haar redactie verder opgaat.

Leo Schaap (algemeen directeur Veen Media): “Irene heeft al eerder als hoofdredacteur van New Scientist aangetoond hoe je redactioneel je werkterrein kan verbreden en offline en online met elkaar verweeft.”