Nieuwsberichten 16 juni. 2017

Boek Herman Wijffels, ‘Formeren is vooruitzien’, verschenen

Het boek Formeren is vooruitzien van Herman Wijffels is verschenen. In het boek roept de auteur de Haagse politiek op om onze samenleving weg te leiden uit de crisis en versnippering. Met 21 concrete stellingen draagt hij bouwstenen aan voor een solide fundament onder een regeerakkoord dat samenhang brengt.Formeren is vooruitzien is niet alleen gericht op de politiek. Ook de maatschappij moet bewust zijn van de mogelijkheden en de dilemma’s waar we voor staan. Een succesvolle duurzaamheidsagenda hangt ook samen met de maatschappelijke rol die banken, woningcorporaties en pensioenfondsen spelen. Als geen ander weet Herman Wijffels bondig de lijnen uit te zetten voor een inclusieve benadering van duurzaam beleid. Een duurzame benadering van het regeerakkoord biedt ook mogelijkheden voor de hervorming van de gezondheidszorg, de banenmarkt en het onderwijs.

 

Wijffels is optimistisch over de mogelijkheid van een duurzame coalitie. Een goede meerderheid van de partijprogramma’s biedt voldoende aanknopingspunten om tot een toekomstbestendig regeringsbeleid te komen.

 

Formeren is vooruitzien is een leidraad voor een succesvolle formatie en wil bijdragen aan een vruchtbaar en duurzaam politiek klimaat. Het boek is een uitgave van VBK in samenwerking met TRNSFRM, een nieuwe, onafhankelijke informatiebron en ontmoetingsplaats voor mensen die zien dat onze maatschappij steeds meer vastloopt op politiek, economisch, maatschappelijk en ecologisch gebied.